КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД
Стіл довідок: (044) 527-69-08. Цілодобово

Впровадження Діагностики споріднених груп в Україні

Отже, нарешті початок серйозних структурних змін в галузі соціальної медицини ознаменований впровадженням ДСГ (діагностика споріднених груп), що по суті є першим кроком для створення досконалої світової моделі страхової медицини в Україні та початком створення умов для оновлення матеріально-діагностичної бази всіх лікувальних установ. ДСГ являє собою групи захворювань, які подібні за середньою ресурсоємністю (вартістю, структурою витрат, набором використовуваних клінічних ресурсів тощо).

Усі системи фінансування лікарень на базі ДСГ базуватимуться на п’яти складових:

  1. Вибір системи класифікації пацієнта та варіанта ДСГ, а також призначення медичних послуг, що надаватимуться окремим пацієнтам, відповідно до системи класифікації.
  2. Оцінка діяльності лікарень шляхом збору даних про діяльність медичного закладу з використанням групування за ДСГ.
  3. Аналіз роботи стаціонарів із застосуванням ДСГ та даних про витрати.
  4. Встановлення ціни у рамках ДСГ, включаючи встановлення розміру витрат, визначення тих витрат, що включаються, та розрахунок середньої ціни для кожної ДСГ.
  5. Укладання договору на основі ДСГ, включаючи формування системи оплати на базі ДСГ, що враховує ціни і витрати у рамках ДСГ, а також забезпечує стимули для підвищення ефективності та якості.

У рамках імплементації буде проведено пілотування нової системи фінансування лікарень на основі діагностично споріднених груп. З цією метою співробітники та лікарі нашої лікарні пройшли відповідне навчання з міжнародними експертами та готові впроваджувати новітні стандарти в поточній діяльності.

2021 © КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД. Часткове чи повне використання матеріалів із даного сайту можливе тільки при умові посилання на даний сайт.