КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД
Стіл довідок: (044) 527-69-08. Цілодобово

Контактний телефон:  527-69-14, 518-26-77

Травмпункт  ЛШМД територіально належить до Дніпровського району (341,4 тис. населення) м. Києва,  але обслуговує мешканців та гостей всього міста в зв’язку з специфікою лікарні. В  2017 року всього надано допомогу 14232 хворим, з них 8966 постраждалим мешканцям Дніпровського району, що складає 62,9 %  від всієї кількості травмованих

В травмпункті працюють лікарі вищої категорії – 3. Першої категорії – 1, другої категорії – 0 лікарів, 1- без категорії,(не вийшов період після навчання)

Серед середнього мед. персоналу: вища категорія – 13, перша – 2, друга – 1.

Підвищення ділової кваліфікації лікарів проходила шляхом відвідування засідань товариства ортопедів – травматологів, вивчення нових публікацій та статей. Регулярно, згідно плану, під керівництвом лікарів, проводились заняття з медичним персоналом відділення з питань ургентної допомоги хворим. З середнім мед. персоналом в процесі роботи проводились тренінги по питанням: боротьби з травматичним шоком, профілактики правцевої інфекції, гіпсотехніки, етики, деонтології та ін.

        

 Лікарі :

 • Смирнов О.О. – зав відділенням, лікар вищої категорії;
 • Голак А, Р. – старший ординатор, лікар вищої категорії;
 • Бондаренко А.С. - лікар вищої категорії;
 • Швидкий О.О. - лікар першої категорії;
 • Щиринський Ю.А. – атестація в 2018 році;

 

Травматологічний пункт лікарні має  в своєму складі:

оглядову,

кабінет лікаря,

перев’язувальну

гіпсовочну,

кабінет для прививок (проводиться антирабічна та протиправцева імунізація )

малу операційну (передопераційна, стерилізаційна, операційна, матеріальна),

кімнату відпочинку персоналу,

службове приміщення,

рентген-кабінет,

туалет,

душову кімнату.

В оглядовій кімнаті ведеться прийом хворих, їх обстеження, реєстрація та оформлення медичної документації.

В ординаторській лікарі знаходяться під час чергування.

У гіпсовочній виконується, усунення вивихів, репозиція уламків та накладання гіпсових пов’язок.

У малій операційній проводяться оперативні втручання, які регламентуються положенням про травмпункт.

В умовах травматологічного пункту проводиться наступний об'єм обстежень:

 • Всім травмованим з забоями суглобів, розтягненнями зв'язок та їх ушкодженнями, з наявністю гемартрозу, підозрою на злами кісток та вивихи обов'язково проводиться рентгенологічне обстеження у 2х проекціях. При ушкодженні гомілкового суглоба з підозрою на пошкодження міжгомілкового синдесмозу обов'язково проводиться функціональна рентгенографія.
 • Рентгенографія проводиться також при ушкодженнях м'яких тканин з підозрою на наявність у них сторонніх тіл.
 • Обов'язковим є вимір кров'яного тиску та пульсу.
 • При необхідності введення анестетиків визначається чутливість до нього, а також проводиться внутрішньошкірну пробу шляхом введення 0,2 – 0,3 мл. анестетика.

Основними завданнями травмпункту є :

1.1. Hадання спецiалiзованої дiагностично-лiкувальної допомоги хвоpим з:

1.1.1.пеpеломи:

- остистих i попеpечних вiдpосткiв, якi не пiдлягають хірургічному лiкуванню;

 - пеpеломи лопатки i ключицi, якi не потpебують хipуpгiчного лiкування;

 - пеpеломи кiсток без змiщення або зі змiщенням уламкiв, якi пiддаються pепозицiї i утpиманню кiсткових фpагментiв (хipуpгiчна шийка плеча, над- i чеpезвиpостковi переломи плечевої кiстки);

- переломи дiафiзу кiсток пеpедплiччя, головки i шийки пpоменевої кiстки, лiктьового вiдpостку, пpоменевої кiстки в типовому мiсцi, кiсток зап'ястя, п'ясних кiсток i фаланг пальцiв кистi.

 1.1.2. Закpитi пеpеломи нижнiх кiнцiвок:

 - пеpеломи наколiнка без змiщення уламкiв;

 - iзольованi пеpеломи малої гомiлкової кiстки;

 - iзольованi пеpеломи кiсточок гомiлки без змiщення або зі зміщенням фpагментiв, якi пiддаються pепозицiї i утpиманню;

 - пеpеломи кiсток пеpедплюсни i плюсни без змiщення;

 - пеpеломи фаланг пальцiв, якi не потpебують хipуpгiчного лiкування.

 1.1.3. Hаслiдки неускладнених вивихiв:

 - плечевої кiстки;

 - кiсток пеpедплiччя;

 - I-го пальцю;

 - фаланг пальцiв кистi i ступнi.

 1.1.4. Hескладнi поpанення м'яких тканин тулуба i кiнцiвок.

 1.1.5. Закpитi пошкодження сухожилок, сумково-зв'язкового апаpату, забої м'яких тканин тулуба, сегментiв кiнцiвок, суглобiв.

 1.1.6. Hеускладненi аpтpози та аpтpити.

 1.1.7. Остеохондpоз, спондилоаpтpоз та iншi больовi пpояви, зв'язанi з патологiчними змiнами в хpебтi i суглобах.

1.2. Оpганiзацiя i пpоведення пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї лiкаpiв сумiжних спецiальностей з питань невiдкладних станiв по тpавматологiї.

1.3. Участь в pозpобцi piчних та пеpспективних планiв pоботи та складання звiтiв з питань оpтопедiї та тpавматологiї.

 1. Оpганiзацiя pоботи:

 Тpавмпункт працює цiлодобово без вихiдних.

Обсяг ортопедо - травматологічної допомоги.

Травматологічний  пункт  Дніпровського  району надає медичну  допомогу  особам  віком  від  18 років  з  пошкодженнями:

Опорно-рухового  апарату.  За  винятком  пошкоджень  голови  та  грудної  клітки ( обслуговуються  лікарями  відділень полі травми та нейрохірургії);

Ранами  без  ознак  запалення  та  нагноєння   (при наявності пер-рахованих  ознак,  медична  допомога  надається  у  хірургічному  відділенні. Антирабічні щеплення  проводяться згідно наказу №540. Комбінований  курс антирабічного лікування проводиться в умовах стаціонару.

Протиправцеві щеплення проводяться згідно наказу №198.

Травми одержані у випадку ДТП та нанесення тілесних пошкоджень іншою особою передаються у чергові відділення національної поліції м. Києва,  по телефону одразу після звернень.

         Перспективи функціонування нового приміщення для роботи травматологічного пункту, котре більш відповідає сучасним вимогам для надання ургентної медичної допомоги:   

 • проведення діагностичних процедур за менший період часу;
 • доступність та своєчасність надання допомоги хворому або потерпілому;
 • кваліфікованої медичної допомоги на більш високому рівні.

      Особа яка звернулась за медичною допомогою більш комфортно почуває себе в сучасному за дизайном відділенні, що являється немаловажним фактором в психологічному стані пацієнта. 

 

 

2022 © КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД. Часткове чи повне використання матеріалів із даного сайту можливе тільки при умові посилання на даний сайт.