КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД
Стіл довідок: (044) 527-69-08. Цілодобово

Структура та спеціалізація відділення

Спеціалізоване відділення гепатопанкреатобіліарної хірургії створено згідно з наказами № 73 від 7 квітня 2009 р. та № 55 від 19 березня 2018 р. Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Профіль: загальнохірургічний.

Ліжковий фонд: 60 ліжок (для дорослих).

Професійний склад центру:

У відділенні працюють 19 лікарів. З них вищої кваліфіаційної категорії - 16, першої категорії - 2 та другої атестаційної категорії - 1. Один доктор медичних наук, 8 кандидатів медичних наук, 2 заслужених лікаря України.

На базі відділення працюють кафедри:

 1. Кафедра хірургії    Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця про (д.мед.н, професор Сусак Я.М. – керівник спеціалізованого відділення; старший лаборант – Тулюкін І.О.);
 2. Кафедра медицини   невідкладних   станів   Національної   медичної
  академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка (к.мед.н, доцент Максименко М.В;
 3. Кафедра медицини катастоф та військово – медичної підготовки Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка (к.мед.н, доцент Сличко І.Й.);
 4. Кафедра хірургії Української військово-медичної академії (к.мед.н, доцент Денисенко В.М.) 

Спеціальні лікувальні та діагностичні можливості відділення:

 1. Кабінет діагностичної та інтервенційної ендоскопії
 2. Кабінет ультразвукової діагностики та інтервенційної сонографії
 3. Спіральна комп’ютерна томографія
 4. Магнітно-резонансна томографія
 5. Лапароскопічна стійка
 6. Апарат для зварювання судин Ligasure
 7. Інтраопераційна холедохоскопія
 8. Ультразвуковий дисектор з аспіратором
 9. Гармонічний скальпель Ultracision 
 10. Апарат для біозварювання  Патона

 

Спеціалізація:   лікування   захворювань   печінки,   жовчних   проток, підшлункової залози, невідкладна та ургентна хірургічна допомога.

Специфіка госпіталізації до відділення: пацієнтів з ургентною хірургічною патологією та захворюваннями органів гепатопанкреатобіліарної зони госпіталізують цілодобово (24/7).

 

2022 © КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД. Часткове чи повне використання матеріалів із даного сайту можливе тільки при умові посилання на даний сайт.