КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД
Стіл довідок: (044) 527-69-08. Цілодобово

 

Хірургічне відділення №3 є структурним підрозділом КМКЛ ШМД, яке розташоване на 7 поверсі, де розгорнуто 40 хірургічних ліжок. На базі відділення розташована клінічна база кафедри хірургії №3 НМУ імені О.О. Богомольця: керівник бази та відповідальний за лікувальну роботу клініки – д.мед.н., професор Іванчов П.В., к.мед.н., доцент Заплавський О.В., асистент – завідувач хірургічного відділення №3, Столярчук С.М. На кафедральній базі забезпечується навчальний процес по дисципліні “хірургія” для студентів 2-го курсу фармацевтичного (очна та заочна форма навчання) факультету, 4-го, 5-го, 6-го курсів медико-психологічного, 3-го медичного факультетів та факультету збройних сил України. Також проходять підготовку за спеціальністю “хірургія” лікарі інтерни та клінічні ординатори.

Відділення працює в цілодобовому режимі, надає ургентну та планову хірургічну допомогу хворим з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини та малого тазу. Клініка спеціалізується на лікуванні хворих з гостроускладненими пухлинними ураженнями шлунка та колоректальної зони.

В хірургічному лікуванні хворих прогресивно впроваджуються лапароскопічні підходи та новітні технології з використанням ультразвукових і електрохірургічних енергетичних приладів моно- та біполярного режиму, що дозволяє суттєво скоротити час проведення оперативних втручань та, водночас, забезпечує безкровність і абластичність.

У клініці розроблені та впроваджені у клінічну практику лікувально-тактичні алгоритми лікування хворих з гостроускладненими злоякісними ураженнями шлунка та товстої кишки. Розроблені методики реконструкції після виконання резекції шлунка і гастректомії, у тому числі створення резервуарних стравохідно-тонкокишкових співусть (“штучний шлунок”) та методики анастомозування кишкових сегментів після проведення обширних резекцій товстої кишки, що базуються на використанні сучасного арсеналу зшиваючих лінійних та циркулярних степлерів, котрі захищені Деклараційними патентами України. Впровадження цих методик у практику клініки суттєво покращило безпосередні та віддалені результати лікування хворих з гостроускладненими формами раку шлунка та товстої кишки.

На сьогодні триває розробка і впровадження у комплексне хірургічне лікування хворих з гостроускладненим раком шлунка та колоректальної зони методик проведення лімфодисекції, згідно прийнятих світових онкологічних стандартів, що визначає суттєве збільшення питомої ваги радикальних оперативних втручань, котрі проводяться в ургентних умовах за життєвими показаннями.

Таким чином, поряд із наданням сучасної кваліфікованої хірургічної допомоги хворим з наявністю загальнохірургічної ургентної патології органів черевної порожнини та малого тазу, пріоритетним напрямом діяльності клініки є розробка та впровадження у клінічну практику лікувально-тактичних підходів у хворих з гостроускладненими формами злоякісних пухлинних уражень шлунково-кишкового тракту. Використання можливостей сучасного арсеналу електрохірургічних технологій, степлерних методик накладання анастомозів у поєднанні з методиками виконання лімфодисекцій, дозволяє забезпечити високу питому вагу радикальних оперативних втручань, які виконуються в ургентних умовах, згідно прийнятих світових онкологічних стандартів, що вказує на профільну специфічність діяльності клініки у напрямі ургентної онкології шлунково-кишкового тракту та визначає конкурентну спроможність клініки і її профільну відповідність сучасним потребам Українського медичного ринку в умовах його реформування.

 

2022 © КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД. Часткове чи повне використання матеріалів із даного сайту можливе тільки при умові посилання на даний сайт.