КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД
Стіл довідок: (044) 527-69-08. Цілодобово

Клініко-діагностична лабораторія входить до складу лабораторної служби КМКЛШМД, де окрім неї функціонують токсикологічна лабораторія та лабораторія відділення трансфузіології.

Завідувач лабораторії - Крятченко О.Б.-лікар-лаборант вищої категорії.

Телефон: 518-00-44.

Час роботи: цілодобово.

Перелік лабораторних досліджень: 

Загальний аналіз крові виконується на гематологічному аналізаторі ВС-3000 Plus (18 параметрів)

Кількість лейкоцитів, абсолютна кількість та процентний вміст лімфоцитів, абсолютна кількість та процентний вміст лейкоцитів середнього розміру (моноцити, еозинофіли, базофіли), абсолютна кількість та процентний вміст гранулоцитів (нейтрофіли паличкоядерні та сегментоядерні, гемоглобін, кількість еритроцитів, гематокрит, середній об'єм еритроцитів, середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті, середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах, коефіцієнт варіації ширини розподілу еритроцитів по об’єму, стандартне відхилення ширини розподілу еритроцитів по об’єму, кількість тромбоцитів, ШОЕ- швидкість осідання еритроцитів,кількість ретикулоцитів, дослідження на малярійний плазмодій.

 

Загальноклінічні:
Аналізатор сечі автоматичний URISCAN PRO –визначає 11 параметрів

Сеча:

 • визначення фізичних властивостей (діурез, колір, прозорість, питома вага),
 • визначення pH сечі,
 • визначення білку, глюкози (якісно, кількісно),
 • кетонові тіла,
 • білірубін, уробіліноген,
 • гематурія,
 • лейкоцити,
 • бактеріурія.
 • визначення амілази в сечі
 • підрахунок кількості ферментних елементів (метод Нечипоренко)
 • визначення функціональної спроможності (метод Зимницького)
 • мікроскопічне дослідження осаду сечі
 • дослідження на наявність ацетону
 • мікроальбумінурія   

Кал:  
• визначення фізичних та хімічних властивостей
• дослідження на приховану кров
• мікроскопічне дослідження
• знаходження гельмінтів та їх яєць і личинок
• виявлення найпростіших
• копрограма
Виділення статевих органів:
• дослідження виділень статевих органів
• цитологічне дослідження
Харкотиння:
• визначення фізичних властивостей
• мікроскопічне дослідження
• цитологічне дослідження 
• виявлення збудника туберкульозу
Жовч:
• визначення фізичних властивостей
• мікроскопічне дослідження
• виявення лямблій та гельмінтів
Рідина із серозних порожнин:
• визначення фізичних властивостей, проба Рівальта
• визначення білку
• мікроскопічне дослідження
• цитологічне дослідження 
Ліквор:
• визначення глюкози, білку
• визначення хлоридів
• цитоз
• мікроскопія

Біохімічні показники

Показники білкового обміну:
• загальний білок
• альбумін
Специфічні білки :
• С – реактивний білок
• АСЛО-О
• ревматоїдний фактор
Показники азотного обміну:
• сечовина
• креатинін
• сечова кислота
• кліренс по ендогенному креатиніну
Ліпіди:
• холестерин
• тригліцериди
• ліпопротеїди високої щільності(ЛПВЩ)
• ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
• ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
Ферменти:
• аланін-амінотрансфераза (АЛТ)
• аспартат-амінотрансфераза (АСТ)
• лужна фосфатаза (ЛФ)
• альфа-амілаза
• ліпаза
• лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
• гамаглутамінтрансфераза (ГГТ)
• креатинфосфокіназа (КФК)
• КФК –МВ фракція
Показники вуглеводного обміну:
• глюкоза
• глікований гемоглобін
Пігментний обмін:
• загальний білірубін
• прямий білірубін

Визначення кислотно-лужного стану та електролітів
рН, pCO2, pO2, Na+, K+, iCa++, Hct, глюкоза, лактат. Розрахункові параметри: НСО3-, ТСО2, ВЕact, O2SAT.

Тести коагулограм (Протромбінового часу (ПТЧ), АЧТВ, Тромбінового часу (ТЧ), Фібриногену)

 

Імунологічні дослідження:
• визначення груп крові системи АВО
• визначення резус фактору

«Швидкі тести»
• визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В
• визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту С
• дослідження на СНІД
• дослідження на хелікобактер
• дослідження на приховану кров
• дослідження на кардіомаркери(тропонін І, міоглобін, КФК, КФК-МВ).
Мікробіологічні методи:
• дослідження крові на стерильність та гемокультуру
• дослідження спинномозкової рідини, жовчі, сечі, виділень дихальних шляхів, , з очей, вух , інфікованих ран , статевих органів
• дослідження на кишкові інфекціі
• дослідження на анаеробну інфекцію
• визначення чутливості виділених мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів.

Лабораторія атестована. Бактеріологічний відділ має дозвіл на роботу зі збудниками ΙΙΙ-ΙV груп патогенності.
В КДЛ працює 73 співробітники: 19 лікарів та 37 лаборантів. Переважна більшість із них мають вищу категорію. В лабораторії працюють також 17 співробітників молодшого медперсоналу.
Лікарі підтримують тісний зв’язок з кафедрою лабораторної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, постійно підвищують свою кваліфікацію, приймають участь в науково-практичних семінарах, конференціях та нарадах.
За сумлінну працю співробітники КДЛ нагороджені грамотами Кабінету Міністрів України, Київської міської адміністрації та ДОЗ, адміністрації лікарні.
Співробітники лабораторії разом з Українським науково-практичним центром екстренної медичної допомоги та медицини катастроф неодноразово приймали участь у наданні медичної допомоги постраждалим в інших країнах (Туреччині, Індії, Ірані, Пакистані).
У всіх відділах КДЛ регулярно проводиться внутрішньолабораторний контроль якості. Окрім того, лабораторія регулярно приймає участь в міжлабораторному контролі якості, в т.ч. міжнародному. Результат участі підтверджений відповідними сертифікатами.

 

 

2022 © КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги» - КМКЛШМД. Часткове чи повне використання матеріалів із даного сайту можливе тільки при умові посилання на даний сайт.